Hoppa till innehåll

Så kommer du igång med aktieinvesteringar

  • av
Så kommer du igång med aktieinvesteringar

Att investera i aktier har blivit alltmer tillgängligt och idag kan till och med de mest oerfarna börja investera via nätmäklare.

Investeringen i en aktie representerar en ägarandel i ett företag som en gemensam aktieägare. Med denna ägarandel får man en utdelning från företaget som vanligtvis baseras på företagets lönsamhet. Men det finns mycket att känna till innan du börjar investera i aktier. Det mesta kan du lära dig på https://aktieskola.com/ men du kan även ta del av nyttig information här.

Fastställ dina mål

Första steget för att komma igång med aktieinvesteringar är att fastställa dina mål. Att veta dina mål hjälper dig sätta upp tydliga mål att arbeta mot, något som är ett avgörande första steg för den med långsiktiga investeringsplaner.

Att fastställa sina mål kan vara svårt till att börja med. Det rekommenderas därför att man börjar med att se över sin ekonomiska situation till att börja med, så som hur sin inkomst ser ut och hur mycket skuld man har. Baserat på denna information kan du så småningom räkna ut dina investeringsmål.

Bestäm hur mycket du ska investera

Med hjälp av den information du hämtade i föregående steg kommer du ha en bättre bild av din ekonomi och därför enklare planera hur mycket du vill investera. Hur mycket pengar du ska åsidosätta på investeringar beror till viss del på din inkomst efter skatt, dina utgifter, dina skulder och dina finansiella mål. Men hur mycket du vill placera i investeringar beror också på din risktolerans och din tidshorisont.

Undersök olika aktier och fonder

Nästa steg är att sätta dig in i vilka aktier och fonder som finns samt vilka du ska investera i. Aktier är till exempel ett bra alternativ för dig som vill investera i specifika företag, men då krävs det själv att man sätter sig in i företaget och förstår hur det presterar över tid.

Om du istället vill att en förvaltare ska sköta dina investeringar kan du överväga ETF:er, fonder eller indexfonder. ETF:er spårar ett visst värdepappersindex och investerar i de värdepapper som ingår i det indexet. Fonder tillåter också investerare att slå ihop sitt kapital för att investera i olika tillgångar, dessa förvaltas dock alltid aktivt av en fondförvaltare. Indexfonder investerar i aktier eller obligationer från olika företag som är noterade på ett visst index.

Öppna ett konto hos en nätmäklare

Nästa steg är alltså att börja investera! Det enklaste sättet, i vår mening, är att investera genom en nätmäklare. Nätmäklare är helt enkelt nätbaserade plattformar som möjliggör för privatpersoner at handla med aktier, fonder och andra värdepapper direkt, utan att behöva gå via banken. Eftersom nätmäklare inte kräver någon mänsklig kontakt är de oftast väldigt billiga att använda sig av. Vanligast är det att dessa nätmäklare erbjuder handel på olika börser världen över, som till exempel Stockholmsbörsen.

Diversifiera din portfölj

Vill du tjäna något på dina investeringar krävs det att din portfölj är diversifierad, vilket med andra ord betyder att du sprider dina risker. Att sprida sina risker kännetecknas av att man köper aktier i olika företag i olika länder, samt investerar i andra värdepapper som fonder, valutor och obligationer.