Hoppa till innehåll

Freecell Classic

Freecell Classic er nn patiens med öppna kort och målet med spelet er att bygga fyra svithögar, i stigande ordning för varje färg (hjärter, ruter, spader, klöver). Högarna börjar byggas med ess (1) upp till kung. För att vinna måste alla kort bort från spelplanen och upp till svithögarna. Läs mer här om du vill lära dig mer om hur man lägger patiens.

EN PATIENS SOM ÄR ENKEL ATT BEMÄSTRA

Svithögar och mellanlagringshögar (FreeCell)

Svithögarna är från början är tomma. De måste följa färg och byggas i stigande ordning. Svithögarna inleds med ett ess (1) och byggs sen på upp till kungen. Ess flyttas oftast automatiskt till svithögarna Till vänster om svithögarna, ovanför de åtta korthögarna, finns fyra platser där man kan mellanlagra fyra valfria kort (freecells).

Flytta kort mellan korthögar

I de åtta korthögarna läggs korten i fallande ordning från kung till ess. En knekt kan läggas på en dam. En tia kan sedan läggas på knekten. Korten måste dessutom läggas vartannat kort rött (hjärter eller ruter), och vartannat kort svart (spader eller klöver). Kort flyttas valfritt mellan korthögarna. Bara kraven på fallande ordning och växlande färg följs.

Flytta flera kort åt gången

Det går också att flytta flera kort åt gången. Antalet kort som kan flyttas begränsas av hur många lediga kortplatser som finns (mellanlagringsplatser och tomma korthögar). Man kan inte flytta fler kort än om korten skulle flyttas ett i taget.

Om korten tar slut i korthögarna

Om korten tar slut i någon av korthögarna får man en tom plats. Till de tomma platserna kan man dra ett valfritt kort av de som ligger fritt tillgängliga. Sedan är det bara att bygga vidare på detta kort i fallande ordning och växlande färg. Fria kort kan när som helst dras till en av de fyra mellanlagringsplatserna. Bara platsen i fråga är tom. Varje mellanlagringsplats kan bara innehålla ett kort.

Poängsättning

Poängen i FreeCell baseras på antalet drag. Förutom antalet drag finns det också en timer så att du kan få en uppfattning om hur lång tid du behöver för en viss giv. 99,999 % av FreeCell-affärerna lösbara. Dessutom är alla kort synliga från början, så det är mindre tur inblandat jämfört med Klondike Solitaire eller Spider Solitaire.

Strategier

  • Tänk framåt, innan du flyttar ett kort ska du alltid tänka några steg framåt om det är till nytta att flytta kortet.
  • Fokusera först på de låga korten: Innan du gör ditt första drag, analysera hur korten delas ut och fundera på ett sätt att frigöra de låga korten (ess, tvåor), som ligger längst ner i tablån. Börja sedan med att avslöja de låga korten så snart som möjligt.
  • FreeCells / mellanlagring: Försök att hålla dina fria celler tomma så länge som möjligt, eftersom detta ökar antalet kort du kan flytta i ett svep.

Alla giver kan vinnas, nästan

Givarna är slumpmässiga, utom om du väljer ett numrerat spel. FreeCell har alla samma givar som det ursprungliga Windows-spelet som följde med din dator gratis (1-32000). Spelnumren i Windows-spelet motsvarar exakt det här spelet. Det fantastiska med patiensen FreeCell är att nästan alla givar kan lösas. Av de ursprungliga 32000 Microsoft-uppgifterna är det bara nummer 11982 som inte går att lösa.