Hoppa till innehåll

PYRAMIDEN

Pyramiden är en patiens som går snabbt att lära sig. Den går ut på att bli av med alla kort som bildar en pyramid. Korten paras ihop två och två och deras sammanlagda värde ska bli tretton. Korten läggs upp som en pyramid, där kortet i toppen överlappas av två kort; de två korten överlappas i sin tur av fyra kort som bildar nästa rad och så vidare. Totalt ska det vara sju rader och halva kortleken, det vill säga tjugosex kort.

SIFFRAN 13 ÄR PYRAMIDENS NYCKEL

Regler för patiensen Pyramiden

Målet med Pyramiden patiens är att få bort alla korten från pyramiden. Du gör det genom att para ihop de kort som ligger fria och som tillsammans ger summan tretton.

Du kan alltså exempelvis para ihop en femma med en åtta eller en nia med en fyra. De borttagna korten läggs i en hög och dessa kommer sedan inte att användas mer under omgången.

När det inte finns några fler fria kort att para ihop i pyramiden, drar du ett kort från den halva av kortleken, talongen, som du inte har använt.

Kortens värde och patiensens slut

Essen har värdet ett, knekten elva, damen tolv och kungen tretton. Kungen behöver alltså inte paras ihop med något annat kort, utan tas bort direkt. Övriga kort har det värde som anges på det kortet.

Pyramiden är slut när antingen alla korten är rensade ur pyramiden – patiensen har gått upp – eller när det inte går att kombinera några fler kort i pyramiden och alla korten i talongen har använts.

När det sistnämnda inträffar har denna patiens inte gått upp och du har förlorat.