Hoppa till innehåll

PATIENS KUNGEN

Patiens Kungen, även kallad Freecell, är en patiens där du börjar med att lägga ut åtta kort jämte varandra; från vänster till höger och med bildsidan uppåt. Sedan lägger du ut nya kort, med bildsidan uppåt, till hälften ovanpå den tidigare raden. Därefter fortsätter du i samma mönster till hela kortleken är slut. Du har nu åtta korthögar där de fyra första innehåller sju kort var och de fyra sista sex kort var. Målet är att få upp de fyra svithögarna från ess till kung.

EN PATIENS SOM ÄR ENKEL ATT BEMÄSTRA

Regler för patiens Kungen

Kungen regler är enkla. Korten måste läggas i fallande skala, från kung ner till ess, i varje korthög. Vartannat kort måste vara svart (spader eller klöver) och vartannat rött (hjärter eller ruter).

Du får flytta flera kort åt gången, förutsatt att de är i fallande skala, mellan korthögarna. Du har även fyra platser bredvid svithögarna där du kan lagra kort tillfälligt för att frigöra nedvända kort.

Om korten tar slut i någon korthög kan du fylla den tomma platsen med ett valfritt kort som ligger fritt. Du kan sedan bygga vidare på det kortet i fallande skala och växlande färg.

Strategier för patiensen

När du får kort som ligger fira ska du helst dra dem till någon av de fyra tillfälliga lagringsplatserna, förutsatt att det finns en tillgänglig sådan. Det kan bara finnas ett kort på varje lagringsplats.

Flytta inte kort bara för att du kan utan tänk igenom varje drag noggrant och tänk framförallt framåt. Kungen är en patiens som kräver lite tålamod och genomtänkta drag.

Patiensen är utmärkt för dig som vill lära dig att planera dina drag och tänka strategiskt i andra kortspel.