Hoppa till innehåll

Om kortspelet Rummy

  • av
PATIENS

Precis som många andra kortspel har Rummy idag flyttat in till nätcasinona. De klassiska spelkorten har ersatts av digitala. Rummy är ett spel med lång historia. Det är egentligen ett samlingsnamn på flera olika spel, som Gin Rummy, Sjukortsrummy och Canasta. Målet med alla Rummy-spel är att arrangera korten utifrån färg och valör. Läs mer om gin rummy.

Rummys historia

Det finns två vanliga teorier om Rummy:s ursprung.  De säger att det har sitt ursprung i antingen Mexiko eller Asien på 1800-talet. Den första teorin är att det uppstod i Mexiko runt 1890-talet i ett spel som kallades Conquian. Den andra är att Rummy har sitt ursprung i Asien, och att Rummy var resultatet av en Mahjong-variant vid namn Kun P’ai.

Enkel Rummy

Den enklaste varianten av Rummy kräver endast en vanlig kortlek på 52 kort. Jokrar är med i spel och används som vilda kort. Spelet är för 2 till 6 personer. Nummerkort har samma värde som sitt nummer. Klädda kort, alltså knekt, dam och kung, har värdet 10. Essets värde är 1. Om jokrar används har de värdet 1.

Spelstart Enkel Rummy

Är man två till fyra spelare, får varje deltagare sju kort. Är man fem till sex spelare får varje deltagare sex kort. Resterande kort lägg i en hög mitt på bordet. Högen kallas för talong. Ett kort tas från högen och påbörjar spelet. Högen med utlagda kort och synliga valörer kallas för sakhög.

Spelgång Enkel Rummy

Målet med Enkel Rummy är att sortera de utdelade korten efter både färg och valör. De ska sedan kombineras på olika sätt. Korten kan kombineras i grupper av samma valör. Det kan även vara sekvenser med tre eller fyra kort i nummerföljd och samma färg. Under spelet tar varje deltagare ett kort från antingen talongen eller sakhögen. När man tagit ett kort lägger man tillbaka ett. Det får inte vara samma som du precis tog upp.

Vinst Enkel Rummy

Spelet fortsätter tills en deltagare kan presentera en komplett hand. Den ska bestå av kombinationer av tre och fyra kort och spelaren ska då säga Rummy. Kombinationerna kan exempelvis vara en stege och ett fyrtal. Det som får den första kompletta handen vinner spelomgången. Därefter kan spelet fortsätta ett utsatt antal spelomgångar.

Klassisk Rummy

Till skillnad från enkel rummy läggs sekvenser och grupper öppet på bordet, i klassisk Rummy. Där ska de sedan byggas ut och slutföras. Sekvenser kan bestå av fler än 4 kort. Ett kort måste alltid placeras på sakhögen. Är man fler än två spelare är det även tillåtet att bygga på andra spelares kombinationer.

Vinst Klassisk Rummy

Det gäller att vara först med att bli av med sitt sista kort på handen. Då vinner man spelomgången. Vinnande spelaren får poäng för alla kort övriga spelare har kvar. Nummerkort har samma värde som sin valör, klädda kort är värda 10 och Ess är värt 1 poäng. Om en spelare går ut direkt, utan att ha lagt kort och börjat bygga kombinationer, får denne Rummy. Det ger dubbel poäng. Man brukar spela upp till en viss poäng.

Sjukortsrummy

Som namnet antyder, får varje spelare sju kort vardera. Övriga läggs i en hög på bordet där det översta vänds upp.  Därefter tar spelarna i turordning det översta kortet från talongen eller sakhögen. Spelarna ska också lägga tillbaka ett kort på sakhögen, med valören vänd uppåt. Om spelaren lyckas bygga en grupp eller en sekvens läggs den ut synligt. Den spelare som först blir av med alla kort, vinner omgången. Samma poängräkning som klassisk Rummy.

Gin Rummy

Spelas med endast två spelare och en normal kortlek. Joker används ej. Nummerkort har samma värde som sin valör. Kung, dam och knekt är värda tio. Ess har valören ett. Spelet påbörjas genom att tio kort delas ut till de två spelarna. Övriga kort placeras i en hög på bordet, med baksidan uppåt. Det översta kortet placeras sedan bredvid med valören synlig.

Gin Rummy spelgång

Spelet börjar med att spelaren mitt emot utdelaren tar ett kort från sakhögen (synliga korten) eller talongen (dolda korten). Därefter ska spelaren lägga tillbaka ett kort i sakhögen. Därefter går spelet över till den andre deltagaren. Spelarna ska samla på sig sekvenser av färger eller grupper av valörer. När alla kort på handen är i kombination eller sekvens, har spelare Gin. Spelet fortsätter tills högen av kort försvinner eller till att någon knackar.

Gin Rummy vinst

För att knacka på bordet krävs att “skrotet” – alltså korten som inte ingår i kombinationer inte överstiger 10 poäng. Vid spelomgångens slut räknas de poäng som inte ingår i kombinationer ihop. Lägst poäng vinner och denne får tillgodoräkna sig poängskillnaden från den andra spelaren. Om en spelare knackat får denne 25 poäng bonus. Dock om motspelaren har samma eller lägre poäng, får denna 20 poäng bonus. Den som först når 100 poäng vinner spelet.

Canasta

Även i Canasta ska man skapa olika kortkombinationer, precis som övriga Rummy-spel. Till skillnad från vissa andra Rummy-spel är det enbart kort av samma valör som får bilda kombinationer. Canasta spelas av fyra personer i två par. Man använder två kortlekar med vardera 52 kort. Jokrar och tvåor är vilda kort.

Canasta spelgång

Varje spelare får elva kort var. Resterande kort lägg med baksidan uppåt. Det översta kortet lyfts synligt och påbörjar sakhögen. Spelarna ska samla valörer på de olika korten. Högsta möjliga poäng är sju kort av samma valör. Det kallas Cansats. En Canasta med röda kort ger 500 poäng och svarta ger 300 poäng. Spelomgången är slut när spelarna spelat ut sitt sista kort eller kortet i talongen är slut. Spelparet som först når 5000 poäng vinner.

Sammanfattning

Rummy, framförallt Gin Rummy är ett av de absolut kändaste kortspelen. De är relativt enkla att lära sig men svåra att bemästra, som med alla bra spel. Rummy finns i otaliga fler varianter än de vi nämnt här. Några fler exempel är: Java Rummy, Kontraktrummy, Svensk Rummy, Michigan Rummy. Det gäller bara att hitta din favorit. Du kan spela de tillsammans med vänner eller på något nätcasino. Lär dig mer om andra kortspel och hur man lägger en patiens.